Föreläsningar & workshops

Parisima Scandinavia börjar från och med oktober 2012 med att föreläsa över hela Sverige och Norge.

 

Parisima Nilsson

Parisima Nilsson är en av de 17 ambassadörer inom kvinnors företagande som finns i Värmland. Den här satsningen ingår i programmet ”Främja kvinnors företagande” som Tillväxtverket genomför på regeringens uppdrag. Parisima Nilsson och de andra ambassadörerna vill vara förebilder för de kvinnor som startar eget, och genom att bland annat hålla inspirerande föreläsningar runt om i länet delar de med sig av sina erfarenheter. Hon är även medlem i StyrelseAkademien Värmland.

Michael Vinterfröjd har under många år varit PR-konsult , utbildare inom marknadsföring, sociala medier och kundservice. Michael vet vad som krävs för ett företag att kunna bygga upp ett starkt varumärke. Michael har också stor kunskap om autism och Aspergers syndrom.
Michaels motto är ”Alla är med på tåget, är dem inte det så är dem inte det. Då är de heller inte med i matchen”.

Michael Vinterfröjd och Parisima Nilsson föreläser tillsammans med föreläsningen:

  • Att reclama människan. En föreläsning om mångfald och utanförskap
    Parisima Nilsson och Michael Vinterfröjd har både med sin bakgrund upplevt hur det är att leva under tryck av att vara en minoritet och att känna utanförskap. Parisima som iranie och Michael som funktionshindrad. Hur upplever en iranie att komma till Sverige och hur upplever en funktionshindrad sin uppväxt i Sverige? Michael och Parisima kommer inte bara att berätta vad som har varit motgångarna, utan även hur de har lyckats liva ett så bra liv som möjligt här i Sverige.

Workshops
Parisima Scandinavia ordnar även workshops inom dessa frågor.

Moderator
Michael kan även fungera som utbildare eller moderator inom dessa ämnen. Valet är ditt!

Offert
Priset varierar beroende på hur länge och hur omfattande arbetet är. Därför rekommenderar vi alltid offert innan arbetet sätts igång.

Bokning
Kontakta PR-konsult Michael Vinterfröjd på omar.vinterfrojd@gmail.com, på 0760-312 354 för att boka oss eller via kontaktformuläret till höger.

Kommentera