Parisima mötte Sven Hagströmmer och Maud Olofsson i Stockholm!

Parisima Nilsson och Maud Olofsson

Fd näringsminister, nuvarande kollega och Parisima Nilsson

Bookmark the permalink.

Comments are closed.