Tag Archives: Parisima Scandinavia

Småföretagare och upphandling

Små företagare som har kämpat och vågat ta plats genom att ha bra varumärke/produkter/tjänster och fyller krav för att levererar, kan och måste delta i offentliga upphandlingar (första steget om företaget ska leva och visa på bra referenser).

I regel är det svårare för småföretagare i orter och på landsbygd att vinna en offentlig upphandling. Jag och många andra vill jobba för en attitydförändring när gäller småföretagares deltagande i upphandlingar.

Parisima Nilsson, VD

Posted in Bloggen | Tagged , , , , , | Leave a comment